DO Polenšak
Seznam članstva DO Polenšak

Polenšak 16a
SI-2257 Polenšak

Predsednik
Jože MUNDA
Tel.: 041 378 319

Društvo Oltaimer Polenšak je bilo ustanovljeno 30. 8. 2010.


Z. Š. IME PRIIMEK BIVALIŠČE
1 JOŽEF MUNDA POLENŠAK
2 STANKO POTRČ PRERAD
3 IVAN SLANA POLENCI
4 FRANC KUKOVEC LASIGOVCI
5 JOŽEF HOJNIK BRATISLAVCI
6 VLADO NEDELJKO POLENCI
7 SREČKO POTRČ BREZOVCI
8 SANDI KUKOVEC LASIGOVCO
9 BOJAN MUNDA POLENŠAK
10 ANTON VRŠIČ POLENŠAK
11 VIKTOR ZEMLJIČ SAVCI
12 DANIJEL KOVAČIČ POLENŠAK
13 MARJAN SLODNJAK BREZOVCI
14 ALOJZ ŠOŠTARIČ SLOMI
15 FRANC HOJNIK POLENCI
16 FRANC RAUŠL TONIJEVA
17 JANKO ZAVEC BRATISLAVCI
18 MILAN GRANDA SLOMI
19 MARJAN MAJCEN DORNAVA
20 JANEZ STARČIČ MEZGOVCI ob Pesnici
21 BRANKO KOVAČEC ROTMAN
22 IVAN NOVAK DRAGOVIČ
23 VIKTOR NEDELJKO POLENŠAK
24 FRANC KUHARIČ HLAPONCI
25 ŠTEFAN LEBAR HLAPONCI
26 FRANC KRALJ ROTMAN
27 DRAGO KOKOL LASIGOVCI
28 SREČKO KOKOL LASIGOVCI
29 DENIS NEDELJKO POLENCI
30 ALEKSANDER LEBEN SLOMI
31 FRANC ŠEGULA PRERAD
32 MILAN BELŠAK MEZGOVCI ob Pesnici
33 LIDIJA POTRČ BREZOVCI
34 BOJAN KOKOL BRESNICA
35 AVGUST OZMEC SENEŠCI
36 MITJA OZMEC SENEŠCI
37 SREČKO KUHAR POLENŠAK
38 JANEZ VUZEN PRERAD
39 FRANC ČUŠ BRESNICA
40 DANIEL PETEK GORIŠNICA
41 BORIS PAL MARIBOR
42 ROBERT VRŠIČ POLENŠAK
43 STANKO KRAJNC SAVCI
44 DANIEL SMOLAR BODKOVCI
45 MIRKO GAŠPARIČ PODGORCI

Polenšak, 8. 1. 2016

2012 © društvo Oltaimer Polenšak  |  do.polensak.com  |  Oblikovanje, urednik: =Marian=