DO Polenšak
Seznam članstva DO Polenšak

Polenšak 16a
SI-2257 Polenšak

Predsednik
Vlado NEDELJKO
Tel.: 041 378 325
vlado.nedeljko@gmail.com

Društvo Oltaimer Polenšak je bilo ustanovljeno 30. 8. 2010.


V skladu z določili GDPR o varstvu podatkov seznam članstva DO Polenšak ni javno dostopen.
2012 © društvo Oltaimer Polenšak  |  do.polensak.com  |  Oblikovanje, urednik: =Marian=