DO Polenšak
Seznam članstva DO Polenšak

Polenšak 16a
SI-2257 Polenšak

Predsednik
Jože MUNDA
Tel.: 041 378 319

Društvo Oltaimer Polenšak je bilo ustanovljeno 30. 8. 2010.


# PRIIMEK IME BIVALIŠČE
1. Belšak Milan Mezgovci ob Pesnici
2. Čuš Franc Bresnica
3. Erhatič Janko Osluševci
4. Gašparič Miro Podgorci
5. Granda Milan Slomi
6. Hojnik Jožef Bratislavci
7. Hojnik Franc Polenci
8. Janžekovič Simon Rucmanci
9. Klajžar Slavko Tibolci
10. Kokol Drago Lasigovci
11. Kokol Srečko Lasigovci
12. Kokol Bojan Bresnica
13. Kovačec Branko Rotman
14. Kovačič Danijel Polenšak
15. Krajnc Stanko Savci
16. Kralj Franc Rotman
17. Kuhar Srečko Polenšak
18. Kuharič Franc Hlaponci
19. Kukovec Sandi Lasigovci
20. Kukovec Franc Lasigovci
21. Lebar Štefan Hlaponci
22. Leben Aleksander Slomi
23. Majcen Marjan Dornava
24. Munda Jožef Polenšak
25. Munda Bojan Polenšak
26. Murko Jani Senčak pri Juršincih
27. Nedeljko Vlado Polenci
28. Nedeljko Denis Polenci
29. Nedeljko Viktor Polenšak
30. Novak Ivan Dragovič
31. Ozmec Mitja Senešci
32. Ozmec Avgus Senešci
33. Pal Boris Ljubljanska ulica
34. Petek Danijel Gorišnica
35. Potrč Lidija Brezovci
36. Potrč Srečko Brezovci
37. Potrč Stanko Prerad
38. Raušl Franc Tonijeva
39. Slana Ivan Polenci
40. Slodnjak Marjan Brezovci
41. Smolar Danijel Bodkovci
42. Starčič Janez Mezgovci ob Pesnici
43. Šegula Franc Prerad
44. Šoštarič Alojz Slomi
45. Von Freytag Johannes Senešci
46. Vršič Anton Polenšak
47. Vršič Robert Polenšak
48. Vuzem Janez Prerad
49. Zavec Janko Bratislavci
50. Zemljič Viktor Savci

Polenšak, 3. 1. 2019

2012 © društvo Oltaimer Polenšak  |  do.polensak.com  |  Oblikovanje, urednik: =Marian=