DO Polenšak
Povezave

Polenšak 16a
SI-2257 Polenšak

Predsednik
Vlado NEDELJKO
Tel.: 041 378 325

Društvo Oltaimer Polenšak je bilo ustanovljeno 30. 8. 2010.

2012 © društvo Oltaimer Polenšak  |  do.polensak.com  |  Oblikovanje, urednik: =Marian=