DO Polenšak
O društvu DO Polenšak

Polenšak 16a
SI-2257 Polenšak

Predsednik
Vlado NEDELJKO
Tel.: 041 378 325

Društvo Oltaimer Polenšak je bilo ustanovljeno 30. 8. 2010.

Odločba o registraciji društva DO Polenšak (pdf)

Statut društva DO Polenšak (pdf)

Obrazec za obvestila (doc)


 

POTRDITEV KANDIDATOV
za člane UO, NO in DK društva Oltaimer Polenšak
na skupčini 18. marca 2022


UPRAVNI ODBOR

1. Vlado NEDELJKO predsednik
2. Jožef MUNDA podpredsednik
3. Franc RAUŠL blagajnik
4. Sandi KUKOVEC tajnik
5. Stanko POTRČ tehnični komisar
 

NADZORNI ODBOR

1. Danijel KOVAČIČ predsednik
2. Srečko POTRČ član
 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1. Andrej GOLOB predsednik
2. Janko ZAVEC član


2012 © društvo Oltaimer Polenšak  |  do.polensak.com  |  Oblikovanje, urednik: =Marian=